Tannbehandling i narkose

Narkose, generell anestesi

Anestesi (fra gresk an- (nektelse) og aisthesis (αίσθησις), fornemmelse) er betegnelsen på å gjøre hele eller deler av kroppen ufølsom for smerte. Det finnes to hovedtyper av bedøvelse hos oss.

   Lokalbedøvelse
   Narkose

Lokalbedøvelse
Lokalbedøvelse vil si at bare en mindre del av kroppen bedøves, som regel hud eller slimhinner. Denne bedøvelsesformen brukes ofte ved tannbehandling og ved mindre kirurgiske inngrep, som f.eks. å fjerne føflekker. Det brukes som regel sprøyte for å gi lokalbedøvelse i underhuden, men det kan også gis bedøvende krem/spray før nålestikk.

Narkose
Narkose innebærer at hele kroppen bedøves, hjernen inkludert. Pasienten er bevisstløs gjennom hele operasjonen. Denne metoden brukes når det skal opereres på steder hvor lokalbedøvelse er umulig. Et annet formål med narkose er å holde muskulaturen slapp under inngrepet.
Voksne med angst og/eller sterk tannlegeskrekk kan legges i narkose. Det kan også være nødvendig å gi barn narkose i tilfeller hvor behandling vanskelig lar seg gjennomføre.

Anestesi er et område innen anestesiologi
Anestesiteamet hos oss består av en spesialist i anestesiologi, overlege Tom H. Hansen samt spesialsykepleier Tolleiv Abrahamsen.

Som spesialist i oral protetikk og med tilbud om tannbehandling i narkose siden 1994, er en stor del av vår hverdag å rehabilitere delvis eller totalt havarerte munnhuler. Pasienter som pga tannlegeskrekk, sykdom, ulykke eller annen grunn ikke har vært til tannlegen på 5, 10, 15 eller 20 år har ofte et stort behandlingsbehov. Vi har stor kunnskap om hvordan man best mulig kan komme frem til gode løsninger, slik at man igjen kan møte samfunnet med et smil. Vi har hatt ca 350 pasienter i narkose samt mange flere i lokal bedøvelse der vi har gitt en omfattende tannbehandling. Da har det enten dreid seg om løse plater (gebiss) eller avansert behandling med faste tenner, som bro festet til egne tenner eller implantater.

 

Her står det mer om narkose behandling, I drømme hos tannlegen (ekstern side)
 
 
Skriv ut
 
 
Tlf 38 09 54 10 - E-post: post@tannlegenordmo.no
Industrigata 4, PB 1024 Lundsiden .4687 Kristiansand
Åpningstider. Man-fre 08:30 -15:00
Følg oss på facebook!
Søk i implantattenner.no
Utviklet av:
Assist2net AS