Tannbehandling utlandet, tannbehandlings reiser

Det er et 600 implantatsystemer i funksjon i verden i dag og disse er ikke kompatible med hverandre. 540 av implantattypene har ingen kliniske studier. Kun 5 systemer brukes ved sykehus og fakulteter i Norge.

Det er lite sannsynlig at en pasient som har valgt å få utført implantatbehandling i utlandet kan få utbedret skader på konstruksjonen sin i Norge. Hvert system har sitt spesialverktøy og egne komponenter.
Pasientrettighetene vi har i Norge gjør at implantatbaserte arbeider utkonkurrerer tilsvarende behandling utført i populære reisemål som Tyrkia, Ungarn med flere.

Implantatbehandlingen er en avansert medisinsk behandling, med høye krav til hygiene og bruk av komponenter. Dette må følges opp regelmessig av tannhelsepersonellet. Ved eventuelle problem er det viktig å få rask behandling for å forhindre betennelse eller at en teknisk komponent brister.

Vårt samarbeid med sykehuset i Arendal som sammen med bidrag fra NAV kan i de fleste tilfeller bli langt rimeligere enn tilsvarende behandling i utlandet.

Vi får henvendelser fra flere pasienter som må tilbake mange flere ganger enn forespeilet ved behandlingsstart og som ønsker at vi skal overta behandlingen. Det har vi ikke mulighet til da implantatsystemet er ukjent. Pasientene blir svært lite fornøyde når de i tillegg finner ut at behandlingen kunne vært gjort langt rimeligere hos oss. Dette har vi prøvd og ta opp flere ganger med media slik at folk kan bli opplyst om denne skjevheten, men dessverre til ingen nytte.

   Har du spørsmål – kontakt oss.

 
 
Skriv ut
 
 
Tlf 38 09 54 10 - E-post: post@tannlegenordmo.no
Industrigata 4, PB 1024 Lundsiden .4687 Kristiansand
Åpningstider. Man-fre 08:30 -15:00
Følg oss på facebook!
Søk i implantattenner.no
Utviklet av:
Assist2net AS