Tannleksikon

 

     A

Abrasjon
Slitasje av tennene

Abscess
Ansamling av puss/verk

Absorbering
Ta opp, suge opp

Adhesion
Feste til, tilknytte

Afte
Gulhvite sår på munnslimhinnen, kalles "munnsår"

Aktivator
Avtagbar tann for å endre relasjonen mellom kjevene

Alveol
Hulrommet i kjevebenet der tennenes røtter sitter

Alveolarprosess
Den delen av kjevebenet der tennene sitter

Amalgam
Materiale som tidligere ble mye brukt i fyllinger. En legering av bl.a. sølv/tinn som blandes med kvikksølv

Analgetika
Smertestillende

Anamnese
Tilstandsbeskrivelse som pasienten selv gir. Kan inneholde sykdomshistorie, informasjon om kosthold m.m

Anestesi
Bedøvelse. Lokalanestesi, bedøvelse som gis der inngrepet skal skje

Anterior
Fremre

Antibiotika
Legemiddel som gis ved en infeksjon forårsaket av bakterier

Apex
Spiss, f. eks lengst ned på tannrøttene

Apikalt
I retning av rotspissen

Approximalt
Tannflatene mellom tennene

Atrofi
Forminsket vevstørrelse

     B

Benign
Godartet

Bifurkasjon
Delingspunktet på en tann med to eller flere røtter

Bifurkasjonsinvolvering
Når tannbenet er tapt/borte nedenfor rotens delingspunkt (ofte forårsaket av periodontitt)

Biokompatibel
Stoffer som ikke skader vevet, som titan.

Biomateriale
Et syntetisk eller naturlig materiale som erstatter ben eller vev i en kirurgisk prosedyre.

Bitewing
Et røntgenbilde der tannkronene i over- og underkjeven synes på samme bilde. Røntgenbildet anvendes for å se karies eller hvordan benets nivå er i forhold til tannen. Bitewing er det bildet som oftest tas ved rutinekontroller.

Bro
Konstruksjon av flere kunstige tannkroner i f. eks. gull eller porselen som erstatter pasientens egne tenner.
Tannlegen sliper til pasientens egne tenner og fester broen til disse.

Bruxisme
Tanngnissing, tannpressing

Buccae
Kinn

Buccalt
Den siden av tennene som vender mot kinnet

Buffere
Stoffer i spyttet som motvirker PH fall

     C

Candida
Sopp som i enkelte tilfeller kan forårsake rødhet og svie i munnslimhinnen

Cement
Det hardvevet som dekker tannens rot. Cement er også et tannmateriale som anvendes for å sette fast f. eks gullkroner

Cervikalt
I retning fra tennenes krone mot tannrotens begynnelse

Cervix
Rot

     D

Dekubitus
"Gnagsår" forårsaket av en tannprotese som ikke sitter bra

Demineralisering
Mineralsalter som forsvinner ut av tennenes hardvev ved kariesangrep

Dental
Fra ordet dent (tann), ord som hører til tennene

Dental fluorose
Forstyrrelse i tennenes mineraliseringen som forårsakes av høye doser fluor under tannutviklingen. Kan være små skader knapt synlige for øyet til større groper i tennene.

Dentin
Det harde vevet som finnes innenfor emaljen

Depuration
Fjerning av tannstein med instrument

Diastema
Mellomrom mellom tennene

Distalbitt
Overkjeven er lengre frem enn underkjeven i forhold til et normalbitt. Også kalt «overbitt».

Distalt
Retning «bakover i munnen». Distalt på en tann er den bakre flaten.

     E

Emalje
Den ytre hardvevet på tannen, kroppens hardeste vev

Endodonti
Læren om rotfylling

Epitel
Ytre sjikt av munnslimhinnen

Erosjon
Slitasje eller nedbrytning av vev, fører til sår på slimhinnen eller at tennenes hardvevet forsvinner – forårsaket av ulike former for syre.

Erupsjon
Tannfrembrudd

Exartikulation
Å slå ut en tann

Excavere
Ta bort/fjerne/"grave ut" f. eks caries.

Exfoliasjon
Når barnet mister melketennene

Exsudat
Sårvæske

Ekstraksjon
Å trekke ut, f. eks en tann.

     F

Facial
Ord som har med ansiktet å gjøre

Fasadekrone
En krone der en del lages i tannfarget material

Finering
Svært tynt lag porselen som festes til forsiden av tannen for å forbedre overflaten. Også kalt laminat

Fissur
Furer på tennene, vanligvis på tyggeflatene

Fissurforsegling
Tyntflytende plast legges på fissurene for å forhindre at bakterier setter seg fast der.

Fluor
Grunnstoff som forekommer naturlig og som har karieshemmende effekt

Foramen
Åpning eller hull f. eks på rotspissen der nerver og blodårer kommer inn i tannen

Frenulum
Tungebånd, leppebånd

Fruktose
Fruktsukker

Fullkrone
Tannkrone i gull, keramikk m. m som lages av tanntekniker og tildekker hele tannen.

Furkasjon
Der hvor tannens røtter deler seg (se bifurkasjon)

Furkasjonsinvolvering
Bifurkasjonsinvolvering- hvis tannbenet er tapt nedenfor rotens delingssted

     G

Gingiva
Tannkjøtt

Gingivitt
Betennelse i tannkjøttet

Glasionomer
Hvitt fyllingsmaterial – basert på glasstenpartikler

Glossit
Betennelse i tungen

Granula
Korn eller partikkel

Granulationsvev
Et vev rikt på blodårer – dannes f. eks når sår gror

Gull
Anvendes av tannteknikere for å fremstille kroner og tannfyllinger

Guttaperka
Naturlig gummimateriale som anvendes for å rotfylle tenner

     H

Helseskjema
Et skjema som fylles ut om tidligere og nåværende helsetilstand og hvilke medisiner man tar

Hengende broledd
Del av en bro (brygge) som erstatter en manglende tann

Helprotese
Protese som erstatter samtlige tenner i over- og/eller underkjeven

Herpes
Virus som kan gi blemmer i munnen

Highspeed
Boremaskin som roterer veldig fort og derfor må være vannavkjølt

Hypoplasi
Hardt eller mykt vev som utvikles ufullstendig. I hardvevet dannes en grop

Immediatprotese
Protese som lages direkte etter ekstraksjon av tenner og som brukes til tannkjøttet er grodd

Implantat
Erstatning av vev som mangler, f. eks for tannrøtter, kan være laget både av kunstig og naturlig materiale

     I

Incisal
Skjærekanten på de av tennene som ikke har tyggeflate (fortennene)

Incisjon
Skår eller snitt som lages ved en operasjon

Incisiv
Fortann

Infeksjon
En tilstand som forårsakes av en mikroorganisme, f. eks virus, bakterier eller sopp

Betennelse
Vevsreaksjon som gir hevelse, utslett, varme og iblant smerte. Kan være reaksjon på f. eks infeksjon eller skade

Initialkaries
Et lite kariesangrep som vanligvis ikke behandles, da det bare er i den ytre delen av tannemaljen

Innervasjon
Nervetilførsel, i vev hvor det fra før finnes nerver

Interdentalt
Mellomrommet mellom tennene

Interdentaltannbørste
Liten «flaskebørste» for rengjøring mellom tennene

Interferens
Kontakt mellom tennene som forstyrrer sambittet (Suprakontakter)

Intraoral
I munnhulen

Intraoralt røntgenbilde
Røntgen som tas når røntgenbildet er inne i munnhulen

Intrudert
Inntrykket, f. eks kan en tann trykkes inn i kjeven ved en skade

     K

Kjevebensforankret
Et implantat som settes fast i kjevebenet

Karies
Hull i tennene

Kavitet
Karieskavitet - hull som dannes når karies bryter ned tannvevet

Keramikk
Hardt materiale som anvendes til fremstilling av kroner og fyllinger som tannteknikeren lager

Klorhexidin
Munnskyllevæske som er bakteriedrepende

Kofferdam
En gummiduk som tannlegen bruker ved f. eks rotfylling og setter rundt tannen for å beskytte denne fra spyttet i munnhulen

Kompositt
Hvit tannfylling av plastmateriale

Koronal
En retning fra roten mot tannens krone

Krittkaries
Et lite kariesangrep som vanligvis ikke behandles, da den bare er i den ytre delen av tannemaljen. Ser hvitere ut enn resten av tannen og kalles derfor «krittkaries»

Krone
Den delen av tannen som normalt synes i munnhulen og består av dentin og emalje. En krone brukes også for å beskrive erstatningen for en tapt tannkrone, f. eks gullkrone/porselenskrone

Kusp
Spissen, toppene på tennenes tyggeflater

Kuspid
Hjørnetann

Kyrettage
Skrape bort vev som er infisert

     L

Labial
Ord som har med leppe å gjøre

Lactobacill
Bakterie som finnes i munnen, en del av de bakterier som medvirker til forekomst av karies

Lapp
Del av vev som kirurgisk tas bort fra omkringliggende vev foruten en del som sitter fast i det opprinnelige vevet som har kjertel/nervetilførselen igjen

Larynx
Strupehode

Lateralt
Til siden

Leukoplaki
En hvitaktig forandring i slimhinnen som ikke går an å skrape bort

Lichen
Hvitaktig forandring med røde innslag

Lingua
Tunge

Lingualflate
Den flaten på tennene som vender mot tungeflaten

Lipom
En godartet fettsvulst

Lokalbedøvelse
En bedøvelse som bare bedøver området der inngrepet skal utføres

Luxasjon
Løsning

Luxere
Vri, løsne

     M

Malign
Ondartet

Mandibel
Underkjeven

Masseter
Den store tyggemuskelen

Matrisebånd
Et formfast bånd av plast eller metall som brukes som en form rundt tannen når den skal fylles

Maxilla
Overkjeven

Mesialbitt
Underkjeven er lengre frem enn overkjeven i forhold til ett normalbitt. «Underbitt»

Mesialt
Retning fremover I munnen, mesialflaten er det fremre flaten på en tann

Metallbundet porselen
En type materiale hvor tannteknikeren brenner porselen fast på en metalldel. Materialet brukes på kroner og broer.

Molar
De to bakerst jekslene i hver kjeve, pluss visdomstannen

Mucosa
Slimhinne

Munnsår
I daglig tale omfatter dette både sår og blemmer i munnen. Årsaken til munnsår kan være virusinfeksjon, «gnagsår» av dårlig sittende protese, afte m.m. Om et sår ikke gror skal man alltid kontakte sin tannlege

Munntørr
For lite spyttproduksjon gjør at man blir tørr i munnen. Årsaken kan være nervøsitet, medisinering, skade på spyttkjertlene som produserer spytt m. m

     N

Natriumfluorid
NaF fluorsammensetning som forekommer i bl.a. Fluortabletter

Natriumklorid
NaCl, kokesalt, anvendes i fysiologisk saltvann ved rengjøring

Nekrose
Dødt vev

Neuralgi
Nervesmerte

Nikotinstomatit
Slimhinneforandring som kommer av røyking. Forandringene sitter i ganen

     O

Okklusalt
På tyggeflaten

Okklusalflate
Tyggeflaten på jekslene

Okklusjon
Hvordan tennene passer sammen når man biter sammen

Odontologi
Læren om tennene, munnhulen og tilhørende vev og deres sykdommer

Oral
Er et ord som har med munnen å gjøre, f. eks oral røntgen (munnrøntgen)

Ortodonti
Tannregulering

Ortopantomogram
Røntgen der røntgenbildet sitter utenfor munnen og bildet tas med et spesielt apparat. Røntgenbildet viser begge kjevene og samtlige tenner

Os
Benvev

Ostitt
Betennelse i benvevet

     P

Palatinalt
I retning mot ganen

Palatinalflate
Flate som vender mot ganen i overkjeven

Papille
Tannkjøtt som er mellom tennene

Periodontitt
Tannløsning, betennelse i tannkjøttet, tannben og de vev som er tannens feste i benet

Periodonti
Læren om tannløsningsykdommer

Parotis
Spyttkjertel som sitter ved øret. Den kjertel som blir betent ved kusma

Partialprotese
Delprotese

Patogen
Sykdomsfremkallende

Patologi
Læren om sykdommer

Pedodonti
Barnetannpleie

Periapikal
Rundt tannens rotspiss

Periimplantit
Betennelse i vevet rundt et implantat

Perikoronit
Betennelse rundt en tannkrone, som oftest en visdomstann

Perkusjon
Støte

Perkusjonsømhet
En tann som er øm dersom man «banker» på den

Plack
Bakteriebelegg på tennene og munnhule

Plakkindex
Forteller om hvor stor del av tannen som er dekket av plakk

Porselenskrone
Tannkrone i porselen som tannteknikeren lager som en erstatning for tannvev som er borte

Posterior
Retning bakover

Postoperativ
Etter operasjon

Premolar
De to jekslene som er foran molarene i hver kjeve

Preparere
Forberedelse, når man preparerer en tann borer man bort tannsubstans slik at man kan sette på en tannkrone

Primære tenner
Melketenner, den første serien tenner man får i livet

Primærkaries
Initialkaries, kritkaries, et lite kariesangrep som vanligvis ikke behandles, da det er i ytre delen av tannemaljen, ser hvitere ut resten av tannen

Profylakse
Forebyggende pleie

Protesetomatit
Betennelse i slimhinnen under en protese

Pulpa
Blodårer og nerver i midten av tannen

Pulpektomi
Tannlegen fjerner deler av pulpan når den er betent og rotfyller deretter tannen

Pulpitt
Betennelse i pulpavevet. Pulpaen består av blodårer og nerver midt i tannen

Puss
Verk

     R

Rebasere
På en hel- eller delprotese legges det et kompletterende materiale for å få bedre passform

Remineralisation
En gjenmineralisering av et hardvev som har mistet mineraler, f. eks gjennom et kariesangrep

Resorbere
Å miste vev gjennom nedbrytning som følge av f. eks skade eller infeksjon. Resorpsjon skjer også naturlig f. eks når man mister sine melketenner.

Retraksjon
Gingival retraksjon, tannkjøttet trekker seg tilbake på grunn av betennelse i tannkjøttet, bruk av for hard tannbørste m.m.

Røntgen
Et røntgenbilde som man tar i munnen brukes for å se karies, tannløsning, sykelige forandringer i kjevene, kjeveutvikling m.m.

Rot
Den delen av tannen som sitter i tannbenet. En tann har normalt fra en til tre røtter. Tannroten består av dentin og ytterst rotcement

Rotfraktur
At roten er brukket

Rotfylling
Tannens pulpa fjernes og man fyller igjen tannen med rotfyllingsmateriale

Rothinne
Mellomrommet mellom tann og tannben som består av bindevevsfibre

Rotkanal
Det hulrommet i tannen som inneholder nerver og blodårer

     S

Spyttsten
Mineralisert materiale i en spyttkjertel eller spyttkjertelgang, jmfr. Nyrestein, gallestein

Sekundærkaries
Karies i tilknytning til en krone eller en gammel fylling

Status
En tannstatus viser f. eks hvor mange tenner og kariesangrep som finnes, en periodontalstatus viser tilstanden til tannkjøtt og tannben

Steptococcus mutans
Bakterie som finnes i munnen. En av de bakterier som medvirker til forekomst av karies

Stomatit
Betennelse i munnslimhinnen

Subgingivalt
Under tannkjøttet

Superior
Øverst

Supragingival
Ovenfor tannkjøttkanten

Sutur
Tråd som blir brukt i kirurgi for å sy i vev

Suturere
Sy

Soppinfeksjon
Infeksjon i slimhinnen forårsaket av soppen candida albicans

Sårpakning
Fyllingsmateriale over en sårflate, f. eks et periodontalkirurgi

     T

Tannstein
Forkalkete bakteriebelegg (plakk)

Temporalis
En tyggemuskel på siden av hodet

Temporær
Midlertidig

Titan
Metall som brukes bl.a. til implantater

Trøske
Candidainfeksjon, soppinfeksjon

Toxikologi
Læren om gifter

Toxin
Gift

Transplantasjon
Kirurgisk overføre vev mellom individer eller internt på ett individ

Trauma
Skade gjennom vold eller ulykke

Tumor
Hevelse, vevsnydannelse

Tungepapille
Tungslimhinnen består av veldig små slimhinneforhøyninger

Tungerygg
Oversiden på tungen

     U

Ulcerasjon
Sår

Underbitt
Mesialbitt, underkjeven lengre frem en overkjeve i forhold til et normalbitt

     V

Vesikel
Blemme

Visdomstann
Tredje molaren

     X

Xerostomi
Tørr munn

Xylitol
Bjørkesukker

     Z

Zinkoxideugenol (-Zeug)
Materiale som brukes bl.a. som provisorisk fyllingsmateriale

 

 
 
Skriv ut
 
 
Tlf 38 09 54 10 - E-post: post@tannlegenordmo.no
Industrigata 4, PB 1024 Lundsiden .4687 Kristiansand
Åpningstider. Man-fre 08:30 -15:00
Følg oss på facebook!
Søk i implantattenner.no
Utviklet av:
Assist2net AS